White Bracket Covers (1.5" SkyLine) - 9017911 - 1 - Somfy

Ref : 9017911 - WHITE BRACKET COVER FOR ROLLEA

White Bracket Covers (1.5" SkyLine)

WHITE BRACKET COVER FOR ROLLEASE 1.5

WHITE BRACKET COVER FOR ROLLEASE 1.5

Warranty
5 years